STV

Zdrav život

Subota, 29 Lipanj 2013 09:11

ZDRAV-ZIVOT

TV emisijom koja se bavi zdravljem i zdravim životom želimo preventivno i edukativno djelovati u cilju održavanja zdravlja, uklanjanja mogućih uzroka bolesti, rane dijagnostike, efikasnog liječenja te ublažavanja posljedica bolesti. Brzi tempo i suvremeni način života oblikuju naše ponašanje, navike i odnose u obitelji, na poslu i u zajednici, a nervoza, stres, emocionalna napetost, loš način prehrane i nedovoljna tjelesna aktivnost dio su naše svakodnevice. Stilovi života odražavaju naš način zadovoljavanja svojih raznolikih potreba, ali govore i našim navikama, ponašanju u određenim situacijama te ciljevima kojima težimo u životu.

Pravilna prehrana, zdrav način života i duhovni mir među najvažnijim su čimbenicima u prevenciji bolesti i gotovo potpuno ovise o nama samima. Obzirom da su naše životne navike, stvar našega odabira, osviještenosti i informiranosti, emisijom želimo ukazati na moguće štetne posljedice našega ponašanja i što je još važnije promovirati drugačiji stil života – zdrav život. Emisija se emitira nedjeljom u 16 sati, te u repriznim terminima u srijedu u 21:15 te četvrtak u 18:05 sati. Zdrav život uređuje i vodi Antonija Tomasović.