STV Live
Nedjelja, 21. srpanj 2024.
20°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Osječko-baranjska

OKRUGLI STOL: Javna privatna partnerstva u službi cjeloživotnog obrazovanja

Cjeloživotno obrazovanje, ali i obrazovanje odraslih sve je nužnije u modernom svijetu, a privatne obrazovne ustanove sve češće imaju nedostatne kapacitete i opremu za zahtjeve tržišta. Jedno od rješenja je i partnerstvo s državnim institucijama, a ono je bilo i glavna tema okruglog stola koji je u okviru projekta Regionalnog centra kompetentnosti VirtuOs održala osječka Ugostiteljsko turistička škola.