STV Live
Ponedjeljak, 22. srpanj 2024.
20°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije
Izvlaštenje
S PRAVNOM KLINIKOK NA KAVI: Izvlaštenje
Što je izvlaštenje, kada se nekretnina može izvlastiti, koja je razlika između potpunog i nepotpunog izvlaštenja, postoji li naknada za izvlaštenu nekretninu? Odgovore na ova i druga pitanja donose studenti Pravnog fakulteta u Osijeku.
Cesija
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Cesija
Cesija je dvostrani ugovor kojim vjerovnik prenosi neku svoju otuđivu tražbinu na drugu osobu. Dotadašnji vjerovnik tako izlazi iz konkretnog obveznopravnog odnosa i prestaje biti vjerovnik. Za ustup tražbine nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupitelj dužan obavijestiti dužnika. Što je još potrebno znati o cesiji donosi izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, voditelj Pravne klinike „Osijek PRO BONO“.
Nasljeđivanje nekretnine u izvanknjižnom vlasništvu
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Nasljeđivanje nekretnine u izvanknjižnom vlasništvu
Izvanknjižno vlasništvo je situacija kada nekretnina koju je netko naslijedio nije upisana u zemljišnu knjigu na prijašnjeg vlasnika. U tom slučaju nije moguće direktno se upisati kao vlasnik u zemljišnu knjigu temeljem rješenja o nasljeđivanju. Što učiniti u takvoj situaciji otkrivaju studenti Pravnog fakulteta u Osijeku.
Zastara komunalne naknade
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Zastara komunalne naknade
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Ono što građane najviše zanima kada dobiju opomenu za neplaćanje jest koji je rok zastare za komunalnu naknadu. O ovoj uvijek aktualnoj temi u emisiji je govorio izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, voditelj Pravne klinike „Osijek PRO BONO“.
Nasljeđivanje
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Nasljeđivanje
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku - "OSIJEK PRO BONO" bavi se pružanjem besplatne pravne pomoći. Na Televiziji Slavonije i Baranje možete pogledati rubriku "S pravnom klinikom na kavi" u kojoj studenti obrađuju teme i pravna pitanja s kojima im se građani najčešće javljaju.
Oporuka
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Oporuka
Jedan od važnih dokumenata posebice za one koji imaju nasljednike zasigurno je oporuka. Tko ju može sastaviti, na koji način, vrste, kada je oporuka valjana, odnosno nevaljana samo su neka od pitanja na koja su odgovore pripremili studenti Pravnog fakulteta u Osijeku.
Kako opozvati darovanje?
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Kako opozvati darovanje?
Kako opozvati darovanje? Odgovor donose studenti Pravnog fakulteta u Osijeku koji su u videu pojasnili i sam institut darovanja, te njegove osnovne karakteristike.
Koliko su važni rokovi u pravnim poslovima, te zašto na njih treba posebno paziti?
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Koliko su važni rokovi u pravnim poslovima, te zašto na njih treba posebno paziti?
Koliko su važni rokovi u pravnim poslovima, te zašto na njih treba posebno paziti otkriva izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, voditelj Pravne klinike „Osijek PRO BONO“.
Kapara
S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Kapara
Koja je funkcija kapare, te što sve treba znati o ovom pravnom institutu otkriva izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, voditelj Pravne klinike „Osijek PRO BONO“