STV Live
Petak, 01. ožujak 2024.
18°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Iz programa izdvajamo

STV: Odluka o praćenju ,,lzbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Osijeka 2022."