STV Live
Četvrtak, 23. svibanj 2024.
15°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

STV Video

TV KOMENTAR: Štargl: „Operacija Baranja bi uspjela da su svi izvršili dobivene zadaće"

32 godine su prošle od vojne operacije „Baranja“, kojom se 3. travnja 92. pokušao osloboditi takozvani Baranjski trokut na zapadu tada okupirane Baranje odakle je u to doba gotovo svakodnevno bila granatirana Valpovština. Jedna je to od akcija za koju hrvatska javnost manje zna, jer nije završila pobjedom, a i do današnjih dana ostali su upitnici zbog čega je došlo do njezinog prekida. Gost TV komentara bio je brigadir Miroslav Štargl, ratni zapovjednik 107. valpovačke brigade.