STV Live
Nedjelja, 21. srpanj 2024.
20°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Nova prometna regulacija u Osijeku

Zbog proširenja zone zahvata radova na demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava od 8. studenog 2023. do 16. siječnja 2024. obustavlja se promet na sjevernom kolničkom traku Europske avenije na dionici od Ulice S. Radića do Ulice F. Kuhača, te se promet preusmjerava na južnu kolničku traku.

Privremeno se ukidaju zapadni pješački prilaz preko Europske avenije kod križanja s Ulicom k. A. Stepinca i Vijenca I. Mažuranića, te istočni pješački prijelaz kod križanja sa Zagrebačkom ulicom.