STV Live
Srijeda, 17. travanj 2024.
6°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Program kina Urania

četvrtak 13.7.2023.
14:00 Snimamo film s Franom: dječja radionica u sklopu cjelodnevnog boravka „Ljeto s Franom“ (potrebne prijave)
17:30-20:00 VR Game Room
18:00 Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
18:00 Kino klub: Ni kriv ni dužan – Fool’s Paradise (98 min)
20:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
20:00 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

petak 14.7.2023.
17:30-20:00 VR Game Room
18:15 Nikica: Kako je sve počelo – Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? (82 min) SINK PREMIJERA
18:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
20:00 Kino klub: Priča s Pacifika – Pacifiction (165 min)
20:00 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

subota 15.7.2023.
10:30-12:00 VR Game Room
11:00 Dječja matineja: Nikica: Kako je sve počelo – Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? (82 min) SINK
16:30-20:00 VR Game Room
17:00 Elementi – Elemental (103 min) SINK
18:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
18:45 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA
20:00 Kino klub: Ni kriv ni dužan – Fool’s Paradise (98 min)
21:30 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

nedjelja 16.7.2023.
10:30-12:00 VR Game Room
11:00 Dječja matineja: Elementi – Elemental (103 min) SINK
16:30-20:00 VR Game Room
17:00 Nikica: Kako je sve počelo – Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? (82 min) SINK
18:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
18:30 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA
20:00 Kino klub: Priča s Pacifika – Pacifiction (165 min)
21:15 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

ponedjeljak 17.7.2023.
14:00 Snimamo film s Franom: dječja radionica u sklopu cjelodnevnog boravka „Ljeto s Franom“ (potrebne prijave)
17:30-20:00 VR Game Room
18:00 Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
18:00 Kino klub: Ni kriv ni dužan – Fool’s Paradise (98 min)
20:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
20:00 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

utorak 18.7.2023.
14:00 Snimamo film s Franom: dječja radionica u sklopu cjelodnevnog boravka „Ljeto s Franom“ (potrebne prijave)
17:30-20:00 VR Game Room
18:00 Elementi – Elemental (103 min) SINK
18:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
20:00 Kino klub: Priča s Pacifika – Pacifiction (165 min)
20:00 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA

srijeda 19.7.2023.
14:00 Snimamo film s Franom: dječja radionica u sklopu cjelodnevnog boravka „Ljeto s Franom“ (potrebne prijave)
16:30-20:00 VR Game Room
17:00 Nikica: Kako je sve počelo – Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? (82 min) SINK PREMIJERA
18:00 Kino klub: Jednog lijepog jutra – Un beau matin (112 min)
18:30 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA
20:00 Kino klub: Ni kriv ni dužan – Fool’s Paradise (98 min)
21:15 Nemoguća misija: Odmazda Prvi dio – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (156 min) PREMIJERA