STV Live
Četvrtak, 07. prosinac 2023.
3°C
"Danas ljudi znaju cijenu svega, a vrijednost ničega" -O. Wilde

Pro bono savjeti

S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Nasljeđivanje

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku - "OSIJEK PRO BONO" bavi se pružanjem besplatne pravne pomoći. Na Televiziji Slavonije i Baranje možete pogledati rubriku "S pravnom klinikom na kavi" u kojoj studenti obrađuju teme i pravna pitanja s kojima im se građani najčešće javljaju.