STV Live
Srijeda, 17. travanj 2024.
6°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Pro bono savjeti

S PRAVNOM KLINIKOM NA KAVI: Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku - "OSIJEK PRO BONO" bavi se pružanjem besplatne pravne pomoći. U rubrici "S Pravnom klinikom na kavi" koja se prikazuje na Televiziji Slavonije i Baranje studenti obrađuju teme i pravna pitanja s kojima im se građani najčešće javljaju.