STV Live
Subota, 22. lipanj 2024.
32°C
"Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu" -Konfucije

Osječko-baranjska

JEDNOSTAVNIJE ODRŽAVANJE I MANJI TROŠKOVI : Osječka Tržnica i Unikom zajedno do manje otpada

U proteklom mandatu osječke gradske uprave suradnja među različitim gradskim tvrtkama bila je loša ili nepostojeća, što se nerijetko prelamalo preko leđa građana. U novoj gradskoj upravi odlučni su u namjeri poboljšanja koordinacije među poduzećima, a primjer toga je i danas potpisani ugovor između Tržnice i Unikoma o zbrinjavanju biootpada nastalog na najvećoj osječkoj tržnici.

Osječka Tržnica i Unikom zajedno do manje otpada
Osječka Tržnica i Unikom zajedno do manje otpada

Od danas će prodavači na osječkoj glavnoj tržnici u posudama prikupljati svoj biootpad, a on će na kraju dana završiti u velikom kontejneru Unikoma te će postati dijelom kompostne mase u kompostani. Znači to jednostavnije održavanje čistoće tržnice, manje troškove za zbrinjavanje otpada, te kraj smeću koje je unatoč nastojanjima prodavača nerijetko završavalo na podu među klupama.

Trgovcima na osječkoj tržnici podijeljeno je ukupno 100 novih spremnika, a koji će se prazniti u veliki spremnik od 1100 litara za biootpad. Na taj način, istaknula je direktorica Tržnice Osijek Ivana Davidović otpad se pretvara u kompost koji se dalje može koristiti za sadnju cvijeća, voća i povrća.

"S druge strane tržnica će imati benefit kroz smanjenje troškova komunalnog otpada, što nam je također vrlo važno i na ovaj način pokrećemo sinergiju između gradskih tvrtki i nadamo se da će suradnja biti i dalje uspješna", rekla je direktorica Tržnice Osijek Ivana Davidović.

Direktor Unikoma Mario Turalija kazao je kako će se ovom suradnjom smanjiti količina miješanog komunalnog otpada, a povećati udio pametno iskorištenog otpada koji je trenutačno 38 posto, a do kraja godine bi trebao biti i do 50%, čime bi Osijek bio u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Trenutačno se tako godišnje prikuplja 6000 tona biootpada, a ove godine trebalo bi se to povećati na 8000 tona.

"Neki naš krajnji cilj i domet je doći do 12000 tona biootpada, gdje ćemo u konačnici u nekoj bliskoj budućnosti izaći i na tržište biootpada Republike Hrvatke gdje se u kompostanu sad investiralo 7 milijuna kuna. Kroz nove projekte iduće godine nacionalnog plana oporavka i nove financijske omotnice ćemo nastaviti s radom kompostane", kaže direktor Unikoma Mario Turalija.

Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je Osijek grad koji najbolje raspolaže otpadom u Hrvatskoj, prvi koji je donio odluku o odvajanju otpada na kućnom pragu i prvi koji je dobio nove spremnike, a tim će putem nastaviti i dalje. Sanirana su i dva odlagališta otpada, u Nemetinu i Filipovici, a u tijeku je sanacija u Sarvašu sufinancirana tek 5% iz gradskog proračuna. Istaknuo je i kako je ugovor između Tržnice i Unikoma primjer suradnje među gradskim tvrtkama kakva je ranijih godina izostala, no nastojati će se ojačati u idućem razdoblju.

„Mislim da je to moralo biti ranije, i uredniji grad, i čistiji grad, i skupljanje biootpada s tržnice je također trebalo biti ranije, a komunikacija između tvrtki je bila nedopustiva. Sve te tvrtke su u sustavu grada, rade u interesu građana grada Osijeka, a u ostalom i građani grada Osijeka ih i plaćaju“, rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Na današnjem potpisivanju ugovora upućen je i apel građanima da se i sami uključe u nastojanja za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada i povećanje udjela recikliranog otpada. Istaknuto je kako na taj način pomažu u zaštiti okoliša i pridonose čistoći grada, ali i smanjuju vlastite račune.